Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter

Modernizacja kształcenia zawodowego

Dodano: 2020-01-22 Autor:

REALIZACJA

projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT

nr umowy o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 z dnia 22.12.2016 r.                                                                                                                   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8, Działanie 8.4, Poddziałanie 8.4.1

na dzień: 31 grudnia  2019 r.

 

Ogólna wartość projektu (zł)

Kwota wydatków                          do dnia 31.12.2019

Stopień realizacji (%)

37 327 381,09

17 960 715,38

48,12

 

Realizacja budżetu przez Lidera i Partnerów Projektu

Lp.

Lider/Partnerzy

Planowane wydatki (zł)

Kwota wydatków      do dnia 31.12.2019

Stopień realizacji (%)

1.         

Miasto Zielona Góra

17 182 158,09

9 378 463,08

54,58 %

2.         

Zakład Doskonalenia Zawodowego

4 217 700,00

1 577 349,10

37,40 %

3.         

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

111 600,00

111 103,02

99,55 %

4.         

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o.

249 323,00

199 252,56

 79,92 %

5.         

Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ

20 934,00

20 934,00

100,00 %

6.         

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o. o.

5 397 266,00

1 046 087,03

 19,38 %

7.         

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa

10 148 400,00

5 637 526,59

 55,45 %

 

Wskaźniki produktu

Liczba uczniów biorących udział w projekcie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

105,75 %

K

M

O

K

M

O

1612

2388

4000

1724

2506

4230

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

54,09 %

K

M

O

K

M

O

73

49

122

40

26

66

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

100 %

-

-

0

-

-

0

-

-

3

-

-

3

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

55,50 %

K

M

O

K

M

O

70

130

200

40

71

111

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

105,94 %

K

M

O

K

M

O

300

794

1094

491

668

1159

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

128,57%

-

-

0

-

-

0

-

-

7

-

-

9

                     

Realizacja projektu w poszczególnych zadaniach

 

Zadanie

Wskaźnik realizacji

Poziom wykonania

Opis

1.Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 80

 

Łącznie zaplanowano 89 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, studiów podyplomowych

 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 38*, tj.

 47,5%

 

 

* wykazano liczbę  nauczycieli, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

Do dnia 31.12.2019r. 57 nauczycieli z 6 szkół (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, ZSiPKZ, ZST, TSP WODZ, ZSSpec.) wzięło udział w 12 formach  doskonalenia  w zakresie nauczanych przedmiotów (niektórzy z nich uczestniczyli w kilku formach wsparcia), w tym: 

- 1 nauczyciel z ZSiPKZ zakończył studia podyplomowe z zakresu „Projektowanie ubioru” na Politechnice Łódzkiej. Pozostali nauczyciele uczestniczyli w następujących formach wsparcia  (kursy/szkolenia):

1.     Fotografia artystyczna i reklamowa (3 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

2.     Praca na platformie edukacyjnej Modle (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

3.     Publik Relations (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

4.     Operator wózków widłowych (4 naucz. ZST)

5.     Strzyżenie damskie i męskie (2 naucz.  TSP WODZ)

6.     Innowacje w koloryzacji (2 naucz. TSP WODZ)

7.     Przedłużanie i zagęszczanie włosów różnymi metodami (2 naucz. TSP WODZ)

8.     Obsługa programu Płatnik (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

9.     Psychologia reklamy (1 naucz. (CKZiU „Budowlanka”)

10.   Projektowanie Kampanii Reklamowych (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

11.   Warsztaty  gastronomiczne SLOW FOOD (2 naucz. z ZSSpec.)

12.   Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny (4 naucz. CKZiU Budowlanka)

13.   Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC (4 naucz. ZSiPKZ)

14.   Rozliczanie kosztów w transporcie drogowym (2 naucz. CKZiU Ekonomik)

15.   Obsługa programu Auto Cad (8 naucz. CKZiU Budowlanka)

16.   Nowoczesny magazynier – zarządzanie logistyczne (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

17.   Tworzenie sklepu internetowego e-sklep (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Park Naukowo -Technologiczny UZ Sp. z o. o.

2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 94

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 42

tj. 44,68 %

42 nauczycieli kształcenia zawodowego z 6 szkół (CKZiU „Ekonomik” - 2 os, ZST- 6 os, ZSiPKZ – 9 os, SP WODZ- 3 os, CKZiU „Budowlanka” – 13 os, CKZiU „Elektronik” – 9 os) odbyło staż/praktykę u pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

3. Kształcenie zawodowe uczniów

Liczba uczniów biorących udział w kształceniu zawodowym: 2800

 

Łącznie zaplanowano 81 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów

Liczba uczniów biorących udział w  kształceniu zawodowym: 1987*

70,96 %

 

* wykazano liczbę  uczniów, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

 

 

Do dnia 31.12.2019 w kursach/szkoleniach/warsztatach wzięło udział 3404 osób (2218 osób we wsparciu zorganizowanym przez Beneficjenta oraz 1186 osób w kursach, które zorganizował partner –Zakład Doskonalenia Zawodowego).

 

a) Kursy realizowane przez ZDZ:

W 2017,2018 i 2019 r. Partner ZDZ zorganizował 11 kursów dla 1186 uczniów  z 7 szkół technicznych i zawodowych: CKZiU „Budowlanka” (252 os.), CKZiU „Elektronik” (418 os.), CKZiU „Ekonomik” (141 os.), ZST (272 os.), ZSZ PBO (87 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (14 os.), LAR  (2 os.) organizując kursy z zakresu:

1.     Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV- (297 os.) z CKZiU „Elektronik”(242 os.), LAR (2 os.), CKZiU „Budowlanka” (29 os.), ZST (24 os)

2.     Spawanie MAG – (59 os.) z ZST (46 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (3 os.), CKZiU „Elektronik” (10 os)

3.     Spawanie elektryczne – (58 os.) z CKZiU „Elektronik” (48 os.), ZST (10 os).

4.     Operator wózków widłowych – (289 os.) z CKZiU „Ekonomik” (113 os.), CKZiU „Elektronik” (49 os.), ZST (77 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (11 os.), CKZiU Budowlanka (30 os.), ZSZ PBO (9 os.)

5.     Obsługa programu Auto Cad – (178 os.) z CKZiU „Budowlanka” (103 os.), ZSZ PBO (16 os.), CKZiU „Elektronik” (40 os.), ZST (19 os.)

6.     Obsługa programu Norma Pro – (92 os.) z CKZiU „Budowlanka” (60 os.), ZSZ PBO (32 os.)

7.     Spawanie gazowe – (49 os.) z CKZiU „Elektronik” (29 os.), ZST (20 os.)

8.     Brukarz – (39 os.) z CKZiU „Budowlanka” (30 os.), ZSZ PBO (9 os)

9.     Uprawnienia gazownicze „E” i „D” – (17 os.) z ZST (17 os.)

10.   Glazurnik – posadzkarz – (12 os.) z ZSZ PBO (12 os.)

11.   Czas pracy kierowcy – (96 os.) z CKZiU Ekonomik (28 os.), ZST (59 os.), ZSZ PBO (9 os.)

 

b) Kursy organizowane przez Beneficjenta:

W roku  2017, 2018 i 2019 r. zorganizowano 60 kursów/szkoleń/warsztatów. Wzięło w nich udział 2218 uczniów z 9 szkół kształcenia zawodowego  (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, CKZiU „Elektronik, ZSiPKZ, Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj., ZST, ZSZ PBO, LAR, TSP WODZ):

1.     Kurs grafiki komputerowej; (50 os.) z CKZiU „Elektronik”

2.     Innowacyjne strzyżenie damskie; (20 os.) z TSP WODZ

3.     Analiza i wytwarzanie żywności; (10 os.) ze  Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

4.     Produkcja filmowa i telewizyjna; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

5.     Rezydent biura podróży; (12 os.) z CKZiU „Ekonomik”

6.     Kreatywne strzyżenie męskie; (20 os.) z TSP WODZ

7.     Innowacje w koloryzacji; (20 os.) z  TSP WODZ

8.     Nowoczesne techniki sprzedaży; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

9.     Projektowanie stron internetowych; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

10.   Fotografia artystyczna i reklamowa; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

11.   Animacje; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

12.   CAN/LIN-BUS, Flex Ray, MOST- magistrale danych w samochodach; (30 os.) z ZSZ PBO

13.   Realizacje multimedialne; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

14.   Autoprezentacja i wystąpienia publiczne; (50 os.)  z CKZIU „Budowlanka” (25 os.), CKZiU „Ekonomik” (25 os.)

15.   Kurs fotograficzny; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

16.   C – GEO; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

17.   Projektowanie i zakładanie systemów nawadniających; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

18.   Savoir vivre w branży turystycznej; (26 os.) z CKZiU „Ekonomik”

19.   Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD; (10 os.) ze Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

20.   Magia aromatów w przemyśle spożywczym; (15 os.) z ZSiPKZ

21.   Animator czasu wolnego; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

22.   Kasjer walutowy; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

23.   Wizaż i stylizacja; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka” (17 os.), CKZiU „Ekonomik” (4 os.)

24.   Kreowanie marki; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

25.   Questing – metoda podnoszenia atrakcyjności regionu; (20 os.) z CKZiU „Ekonomik”

26.   Projektowanie i zakładanie zbiorników wodnych; (10 os.) z CKZiU „Budowlanka”

27.   Programy komputerowe Adobe Flash, Ilustrator, Indesign; (13 os.) z CKZiU “Budowlanka”

28.   Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC; (25 os.) z CKZiU „Budowlanka” (15 os.), ZSiPKZ (10 os.)

29.   Grafika 3D – specjalista projektowania grafiki 3D; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

30.   PC Biznes – Stream Soft; (20 os.) z LAR

31.   Kurs Rysunek odręczny – (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

32.   Prawo jazdy B+E; (75 os.) z CKZiU „Elektronik” (57 os.), ZSZ PBO (18 os.)

33.   Prawo jazdy kategorii B; (743 os.) z CKZiU „Elektronik” (286 os.), CKZiU „Ekonomik” (266 os.), ZST (112 os.), ZSZ PBO (73 os.), LAR (6 os.)

34.   Prawo jazdy kategorii T (75 os.) z CKZiU „Budowlanka”

35.   Język obcy zawodowy – język angielski; (30 os.) z LAR)

36.   Przedłużanie i zagęszczanie włosów (18 os.) z  ZSiPKZ

37.   Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD BURGERY (10 os.) z Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

38.   Copywriter (20 os.) z CKZiU :Budowlanka”

39.   Barista (40 os.) z ZSiPKZ (31 os.), CKZiU Ekonomik (9 os.)

40.   Kuchnia regionalna (36 os.) z ZSiPKZ

41.   Obsługa kasy fiskalnej (29 os.) z CKZiU „Ekonomik”

42.   Barman – Sommelier (36 os.) z ZSiPKZ

43.   Uprawnienia wysokościowe (18 os.) z CKZiU Elektronik”

44.   Postprodukcja filmowa i animacje (21 os.) z ZSiPKZ

45.   Obsługa i programowanie obrabiarek CNC (32 os.) z CKZiU „Elektronik”

46.   Warsztaty gastronomiczne Slow food (20 os,) ZSiPKZ (10 os.), ZSSpec. (10 os.)

47.   Kurs kelnerski (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

48.   Projektowanie fryzur (10 os.) z TSP WODZ

49.   Język angielski zawodowy (15 os.) z CKZiU „Ekonomik”

50.   Język niemiecki zawodowy (10 os.) z LAR

51.   Wizaż (20 os) z ZSiPKZ

52.   Mała gastronomia (14 os.) z CKZiU Ekonomik

53.   Koparko – ładowarki (60 os.) z CKZiU Budowlanka (50 os.), ZSZ PBO (10 os)

54.   Malarz tapeciarz (20 os.) z CKZiU Budowlanka

55.   Kurs organizacji imprez (15 os.) z CKZiU Ekonomik

56.   Kurs barmański (39 os.) z CKZiU Ekonomik

57.   Zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała (10 os.) z ZSiPKZ

58.   Zarządzanie eventami (15 os.) z CKZiU Ekonomik

59.   Prawo jazdy kat. A1 (13 os.) z ZSZ PBO

60.   Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC (10 os.) z ZSiPKZ

Zadanie zrealizowane przez firmy szkoleniowe wyłonione przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1094

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1159

tj. 105,94 %

 

 

Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało  1159 uczniów szkół technicznych i zawodowych:

 

a) Praktyki i staże realizowane przez Partnera – Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową:

1127 uczniów kształcenia zawodowego odbyło 150 godzin praktyki/ stażu  u pracodawców lub przedsiębiorców na terenie miasta i okolic (322 w 2017r. i 401 w 2018r., 404 w 2019r.). Byli to uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” (72 os w 2017r., 69 os w 2018r., 87 os w 2019r.), łącznie 228 osób;

- CKZiU „Ekonomik” (75 os w 2017r., 97 os w 2018r., 98 os w 2019r.), łącznie 270 osoby;

- CKZiU „Elektronik” (82 os w 2017r., 129 os w 2018r., 97 os w 2019r.), łącznie 308 osób;

- ZST (12 os w 2017, 25 os w 2018 r., 28 os w 2019r.), łącznie 65 osób;

- ZSiPKZ (28 osób w 2017r., 21 osób w 2018r., 24 os w 2019r.), łącznie 73 osoby;

- Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj. (4 os w 2018r., 8 os w 2019r.), łącznie 12 osób

- ZSZ PBO (28 os w 2017r., 26 os w 2018r., 38 os w 2019r.), łącznie 92 osoby

- LAR (17 osób w 2017r., 20 osób w 2018r., 14 os w 2019r.), łącznie 51 osób;

- TSP WODZ  (8 osób w 2017r., 10 os w 2018r., 10 os w 2019r.), łącznie 28 osób.

 

b) Praktyki i staże organizowane przez Partnera projektu  ZDZ:

Zorganizowano praktyki dla 32 uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia ZDZ (14 osób w 2017r., 11 osób w 2018r., 7 osób w 2019r.).

5. Doradztwo  edukacyjno – zawodowe

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD): 4000

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD) : 3756

tj. 93,90%

Utworzono Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (PCDZ) w CKZiU „Ekonomik” i 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK) w: CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Elektronik”, CKZiU „Ekonomik”, ZST, ZSiPKZ. Zatrudnieni w ramach projektu doradcy zawodowi i doradca-konsultant powiatowy opracowali zewnętrzne plany wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 10 placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Na bieżąco prowadzone były zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego m.in. objęto 9015 osób poradnictwem grupowym oraz 704 uczniów - poradnictwem indywidualnym. Przeprowadzono  diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia (IPD) dla 4230 uczniów, w tym dla 2371 na mobilnej platformie distance learing.

Zorganizowano trzy edycje konkursu zawodoznawczego: „Dzisiaj planuję, jutro pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje” (2017 r.) i „Gra terenowa – Poznajemy zawody” (2018 r.), „Gra terenowa. Zawody przyszłości” (2019 r.) a najciekawsze prace i prezentacje zostały nagrodzone.

Przeprowadzono dwie edycje targów edukacyjno - zawodowych w Zielonej Górze. W I edycji Targów (26.04.2018r.), wzięło udział 560 odwiedzających, a w II edycji  (12-13.02.2019r) ponad 1600 osób z ponad 39 placówek edukacyjnych. Zorganizowano dwie edycje konferencji nt. doradztwa zawodowego pn. „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradztwa zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra”:  w 2018r. z udziałem  5  prelegentów i 82 uczestników, a w 2019r. z udziałem 6 prelegentów i 102 uczestników. Wdrożono Program Rozwoju Postaw Innowacyjnych i Kreatywnych, który ukończyło 111 uczniów.

Opracowano dwie publikacje przewodnika po szkolnictwie technicznym i zawodowym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.  Zorganizowano 25 wycieczek do zakładów pracy i instytucji rynku pracy oraz przeprowadzono szereg inicjatyw  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Dodatkowo doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach w ramach regionalnej sieci doradczej.

PCDZ i SZPIiK wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce dydaktyczne (testy, programy specjalistyczne, poradniki, książki) oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

6. Modernizacja kształcenia zawodowego

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 7

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 6

tj. 85,71%

Do 31 grudnia 2019 r wyposażono następujące pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

1.     Pracownia fryzjerska w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ

2.     Pracownia gastronomiczna w Lubuskiej Akademii Rzemiosła (LAR)

3.     Pracownia fryzjerska w LAR

4.     Pracownia budowlana w Zespole Szkół Zawodowych PBO

5.     Pracownia mechaniki samochodowej w ZSZ PBO

6.     Pracownia kierowcy mechanika w ZSZ PBO

7.     Pracownia językowa w ZSZ PBO

8.     Pracownia krawiecka w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

9.     Pracownia fryzjerska w ZSiPKZ

10.   Pracownia gastronomiczna w ZSiPKZ

11.   Pracownia procesów graficznych w ZSiPKZ

12.   Pracownia fototechniki w ZSiPKZ

13.   Pracownia ekonomiczno-biznesowa w ZSiPKZ,

14.   Pracownia winiarska w ZSiPKZ,

15.   Pracownia logistyki w Zespole Szkół Technicznych

16.   Pracownia elektryczna w ZST

17.   Pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Specjalnych

Zadanie zrealizowane przez Partnerów (Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ,  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.) oraz  Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności.

7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

tj. 100,00%

Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII.377 3 szkoły kształcenia zawodowego (ZSB, ZSE, ZSEiS) z dniem 1 września 2018 r. zostały przekształcone w  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

• ZSB przekształcono w CKZiU Nr 1 „Budowlanka”

• ZSEiS przekształcono w CKZiU Nr 2 „Elektronik”

• ZSE przekształcono w CKZiU  Nr 3 „Ekonomik”

Do 31 grudnia  2019 r wyposażono następujące pracownie/laboratoria szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

1.     Laboratorium geodezji w CKZiU „Budowlanka”,

2.     Laboratorium drogownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

3.     Pracownia organizacji reklamy w CKZiU „Budowlanka”,

4.     Laboratorium budownictwa wodnego w CKZiU „Budowlanka”,

5.     Pracownia budownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

6.     Pracownia architektury krajobrazu w CKZiU „Budowlanka”,

7.     Laboratorium renowacji elementów architektury w CKZiU „Budowlanka”

8.     Pracownia samochodową w CKZiU „Elektronik”,

9.     Pracownia mechatroniczna w CKZiU „Elektronik”,

10.   Pracownia elektroniczna w CKZiU „Elektronik”,

11.   Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w CKZiU „Elektronik”,

12.   Pracownia logistyki w CKZiU „Ekonomik”,

13.   Pracownia ekonomiczno-rachunkowa w CKZiU „Ekonomik”,

14.   Pracownia techniki biurowej w CKZiU „Ekonomik”,

15.   Pracownia handlowa w CKZiU „Ekonomik”,

16.   Pracownia hotelarska w CKZiU „Ekonomik”,

17.   Pracownia gastronomiczna w CKZiU „Ekonomik”,

18.   Pracownia służby pięter w CKZiU „Ekonomik”,

19.   Pracownia obsługi turystycznej w CKZiU „Ekonomik”

Zadanie zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

8. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni

Ilość zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 11 718

 

Wsparcie zostało zaplanowane łącznie w ilości 11 718 godzin dla 2450 uczniów klas I, II i III z 7  szkół, kształcących się w 21 kierunkach.

Ilość zrealizowanych  godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 1778,

tj. 15,17 %

Kl. I-III

Do dnia 31.12.2019 r. zrealizowano w 254 grupach 1778 godzin zajęć specjalistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, dla 1702 osób.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” 232 osoby,

- CKZiU „Ekonomik” 334 osoby,

- CKZiU „Elektronik” 739 osób,

- ZST 218 osób,

- ZSiPKZ 146 osób,

- TSP WODZ 33 osoby.

 

 

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 2600

 

Wsparcie zaplanowano dla 2600 uczniów techników klas IV z 7 szkół. Zajęcia będą się odbywać na terenie PNT UZ.

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 846,

tj. 32,54 %

Kl. IV

Do dnia 31.12.2019r. 846 uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych (214 osób w 2017r., 391 osób w 2018r. i 241 osób w 2019r.) na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- ZSiPKZ 90 osób;

- CKZiU „Elektronik” 252 osób;

- ZSZ PBO 19 osób;

- CKZiU „Budowlanka” 247 osób;

- CKZiU „Ekonomik” 168 osób;

- ZST 70 osób.

Realizatorem zajęć specjalistycznych dla uczniów jest Park Naukowo – Technologiczny UZ Sp. z o. o.

 

 

« powrót