Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Aktualności

Dodano: 2016-04-29 Autor:

Do projektu wliczają się trzy dni spotkań sześciu krajów: Słowacja, Węgry, Serbia, Grecja, Czechy i Polska. Jest wiele powodów dla realizacji projektu: pogłębianie współpracy z partnerami, wspieranie programu europejskiego przez obywateli, zwiększanie świadomości bycia częścią wspólnej Europy, aktywizacja obywateli Europy, wspieranie turystyki, debaty na temat przyszłości Europy, redukowanie rozbieżności, wspieranie wolotariatu, dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

 

 

Głównym celem projektu jest wspólne rozumienie i pogłębianie kontaktów na bazie wspólnej historii, wspólnych problemów, pomysłów i kultury. Projekt przybliża Europę jej obywatelom, dzięki projektowi mają okazję, by brać udział w międzynarodowej wymianie, która przyczynia się do budowania poczucia przynależności do wspólnej Europy oraz wspierania procesu integracji europejskiej. Wydarzenie będzie skupiało się na działaniach debaty nad przyszłością Unii Europejskiej oraz znalezieniu wspólnych tematów dla możliwej przyszłej współpracy i projektów. Druga część projektu będzie się skupiać na tematach bardziej przejrzystych i interesujących.

 

The project includes three days meeting of 6 six countries: Slovakia, Hungary, Serbia, Greece, Czech Republic and Poland. There are more reasons for project implementation: deepening of cooperation with partners, supporting of Program Europe for citizens, rising awareness of being part of common Europe, activation of citizens in Europe, support of tourism, debate on the future of Europe, reducing of disparities, support of volunteering, intercultural and intergenerational dialogue.

 

The main aim of the project is mutual understanding and deepening of contacts on the base common history, common issues, common ideas and common culture. The project brings Europe closer to its citizens. through this project participants have the opportunity to be involved in transnational exchange and cooperation activities, which contribute to developing a sense of belonging to common Europe and encouraging the process of European integration. The event will include activities focused on debate on the future of the EU and finding common topics for possible future cooperation and projects. The second line of the project will focus more light and entertaining.

« powrót