Aktualności
Dodano: 2018-04-20 Autor: Monika Zapotoczna
BO 2019 - ruszają konsultacje!
Budżet Obywatelski 2019 – ruszają konsultacje! Do rozdysponowania jest 6 milionów złotych!

 

 

 

Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na następujące kategorie:

 

1) zadania ogólnomiejskie, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1/3 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. ( 2 mln złotych )

 

2) zadania okręgowe, lokalizowane na obszarach pięciu okręgów, których granice określa załącznik nr 1, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2/15 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. na każdy z 5 okręgów. ( 200 tysięcy złotych na jedno zadanie )

 

Określenie granic okręgów budżetu obywatelskiego dla zadań okręgowych – mapa. ( Załącznik nr 2)

 

Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć dla zadania ogólnomiejskiego 1.000.000 zł, a dla zadania okręgowego 200.000 zł.  

 

Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać:

 

1) każdy mieszkaniec Miasta Zielona Góra, który kończy 13 lat w roku 2017;

 

2) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta Zielona Góra.

 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego do 20 maja 2018r.

W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane do 18 maja 2018r. W wersji elektroniecznej do 20 maja 2018rZgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu.  ( Załącznik nr 1)

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 13, albo przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres budzet2019@um.zielona-gora.pl.

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

 

1 maja 2018 – START BO 2019

 

Od 1 maja do 18 maja – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnej

 

11 maja i 18 maja – konsultacje w sprawie wypełniania wniosków do BO 2019 –

Ratusz s. 11 od godz.14:00 do godz. 17:00

 

Od 20 maja do 10 czerwca (cztery etapy) – weryfikacja propozycji mieszkańców przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Etap I21- 25 maja – weryfikacja formalna ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra

 

Etap II28 maja – 30 maja – tryb odwoławczy – ewentualna korekta wniosków przez wnioskodawców

 

Etap III – 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

 

Etap IV – 2 – 10 czerwca – kampania promocyjna zgłoszonych wniosków

 

Od 11 czerwca do 30 czerwca – głosowanie nad propozycjami zadań

 

Od 2 lipca do 30 lipca – liczenie głosów przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Do 31 lipca – ogłoszenie wyników konsultacji

 

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Komenda Straży Miejskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 41 51 060
tel. kom.: 602 162 203