Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 września 2018 r.

Aktualności

Dodano: 2017-10-10 Autor: Monika Zapotoczna
Miasto Zielona Góra złożyło komplet dokumentów aplikacyjnych dot. Projektu: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” do oceny CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH. Projekt w dniu 09-10-2017 został zatwierdzony i będzie współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 30-10-2017r.
 
 
 
 

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

 

Wartość zadania: 19 966 751,00 zł brutto   

 

W ramach zadania zostanie wykonane m.in.:

 

Ø  wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Ø  przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego,

Ø  rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami,

Ø  zagospodarowanie terenu (m.in. mała architektura, zieleń),

Ø  dwa obiekty kubaturowe stanowiące łącznie Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK,

Ø  obudowanie kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem wiaduktu,

Ø  układ komunikacji pasażerskiej,

Ø  zadaszenia placu przesiadkowego,

Ø  dwa parking i jezdnie manewrowe

Ø  oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.

 

 

PRZEBUDOWA ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ZIELONEJ GÓRZE

 

Wartość zadania: 27 359 018,13 zł brutto     

 

Zadanie obejmuje:

Ø  budowę nowej stacji obsługi MZK,

Ø  budowę zadaszenia placu postojowego taboru autobusowego.

MZK Zielona Góra przewiduje możliwość przyszłego wykorzystania powierzchni dachu stacji obsługi oraz zadaszenia placu niezajętej świetlikami i urządzeniami technicznymi pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Ewentualna budowa elektrowni fotowoltaicznej to dodatkowe źródło zasilania w uzupełnieniu do energii produkowanej przez Elektrociepłownię Zielona Góra z rodzimego gazu.

 

 

ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH

 

Zadanie obejmuje :

 

dostawę 47 fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich o długości 12m SOLO, 2 pojazdów serwisowych tj. pojazdu utrzymania ruchu oraz pojazdu pogotowia technicznego.

Autobusy muszą być o długości w przedziale 11,5-12,5 m, posiadające dwie osie i mogące przewieźć min. 80 podróżnych, w tym co najmniej 30 na miejscach siedzących, z czego 10 ma być dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi.

 

 

Zalety autobusów elektrycznych:

 

Ø  duży komfort jazdy - pojazdy cichsze i czyste ekologicznie, bardziej znośne dla otoczenia, następuje eliminacja hałasu związanego z ruszaniem i jazdą autobusów spalinowych,

Ø  znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji powstających przy spalaniu paliw np. poprzez wykorzystanie prądu z kogeneracji spalonego gazu w Elektrociepłowni,

Ø  bezpieczeństwo ekonomiczne - bardziej przewidywalne i mniej uzależnione od wydarzeń międzynarodowych koszty energii elektrycznej w stosunku do cen gazu albo ropy,

Ø  mniejsze koszty eksploatacji - ładowanie akumulatorów w nocy może przyczynić się do redukcji kosztów eksploatacji (koszty związane z utrzymaniem sieci w przypadku, gdy ilość przesyłanej przez nią energii elektrycznej jest znikoma),

Ø  możliwość odzyskiwania energii w czasie hamowania (zwiększa wydajność pojazdu
o około 5-20%),

Ø  silniki elektryczne nie posiadają obiegu oleju, dodatkowo często chłodzone są powietrzem,

     co dodatkowo obniża koszty eksploatacji (o 0,01-0,015 zł/km),

Ø  silnik elektryczny posiada wysoki moment obrotowy, dzięki czemu pojazd przyśpiesza z taką sama mocą niezależnie od obrotów, oprócz tego można również wyeliminować niezbędną
w tradycyjnych pojazdach skrzynię biegów,

Ø  zużyte baterie mogą zostać wykorzystane jako magazyny energii potrzebne do ładowania autobusów.

 

 

DOSTAWA STACJI ŁADOWANIA

 

Stacje ładowania na pętlach przewidziano w 11 lokalizacjach. Lista obejmuje pętle przy ul. Batorego, Świerkowej, Wrocławskiej, Osiedle Śląskie, Botanicznej, Jędrzychowskiej, Wyspiańskiego, Zawadzkiego „Zośki”, Truskawkowej, Wyczółkowskiego oraz na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bema.

Stacje ładowania na pętlach są przeznaczone do szybkiego uzupełniania energii w bateriach autobusów elektrycznych. Przewidziano stacje z dwoma, trzema bądź czterema stanowiskami ładowania o mocy wyjściowej odpowiednio 400, 600 i 800 kW. 

 

Na teren zajezdni Wykonawca musi dostarczyć i zamontować 28 stacji wolnego ładowania (w tym trzech mobilnych) o mocy 40-80 kW oraz jednej stacji szybkiego ładowania. Stacje ładowania zostaną zbudowane w układzie 25 sztuk o mocy wyjściowej po 80 kW, z podziałem na dwa stanowiska ładowania po 40 kW oraz trzech mobilnych (przewoźnych) stacji wolnego ładowania.

 

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ  WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWYCH  DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW

 

Wykonawca wykona prace polegające m.in. na: budowie infrastruktury elektro-energetycznej, teletechnicznej i drogowej dla systemu ładowania autobusów elektrycznych oraz stacji transformatorowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-drogowych na pętlach autobusowych oraz dostawie, montażu i uruchomieniu monolitycznej kontenerowej stacji transformatorowej na potrzeby Zajezdni MZK.

Zakres obejmuje również uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji, itp. dokumentów niezbędnych do realizacji i odbiorów inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót